Selecteer een pagina
Slide 1
Image is not available
Image is not available
Image is not available

Welkom op de pagina van SpringWIJzer

Het SpringWijs Onderwijsproject is een samenwerking van twee scholen in VO en PO: Bernardinuscollege en bs. Windekind te Heerlen. Met ondersteuning van de Provincie Limburg en de schoolbesturen SVOPL en INNOVO is een aantal projecten gerealiseerd, waaronder het pakket ScanPlan en Grip.

De projectgroep hoogbegaafdheid van INNOVO  heeft tot doel om de begeleiding voor hoogbegaafde leerlingen binnen de scholen van het scholenbestuur INNOVO te Heerlen op basisniveau te krijgen. Binnen deze projectgroep is het pakket Handleiding voor de HB-leerling ontwikkeld.

Beide pakketten zijn te vinden in deze SpringWIJzer.

De hoogbegaafde kinderen en jongeren die wij tegenkomen profiteren nog niet allemaal optimaal van ons huidige onderwijs.  We merken in het werkveld dat er behoefte is bij leerkrachten en docenten om een houvast te vinden bij het begeleiden van hoogbegaafde kinderen.

Vanuit onze missie ‘onderwijs meer passend te maken voor hoogbegaafde leerlingen’ gingen wij op zoek naar een manier om deze leerlingen inzicht te geven in zichzelf én anderen inzicht te geven in hen.  Om meer te begrijpen hoe een hoogbegaafde leerling denkt, voelt en ervaart, is kennis over hoogbegaafdheid nodig bij leerling en begeleiders. Daarnaast zijn concrete handvatten vaak enorm welkom.

Wij vinden het belangrijk dat de informatie en kennis die een leerling en zijn begeleiders al hebben, niet verloren gaan. Hoe kunnen we de onderwijsbehoeftes en de handvatten waarborgen als het kind de overstap maakt naar een andere groep, of zelfs de overstap maakt van de basisschool naar het voortgezet onderwijs? We willen kinderen/ jongeren en hun begeleiders WIJzer laten Springen naar een volgende groep of zelfs naar een volgende school.

Wij hebben om WIJzer te springen twee pakketten ontwikkeld. Het doel van de pakketten is het schrijven van een handleiding voor en door de leerling. Hierdoor krijgt de leerling inzicht in zichzelf en wordt uitgelegd wie de leerling is en wat hij of zij nodig heeft op school. De informatie in de handleiding zorgt door het gebruik van dezelfde termen voor een eenduidige communicatie en een gemeenschappelijke taal. Door de handleiding regelmatig te updaten en door deze te bespreken met de volgende leerkracht of docent zorg je er ook voor dat het een levendig document wordt en borg je de zaken die de leerling nodig heeft. Je hoeft het wiel niet elk jaar of op elke school opnieuw uit te vinden.

Elk pakket heeft een eigen werkwijze.

Pakketten

Pakket Handleiding voor HB-leerling:

Deze handleiding wordt geschreven door de leerkracht/specialist, de ouders en de HB-leerling. Samen breng je in kaart wat deze leerling nodig heeft, zowel op pedagogisch als op didactisch gebied. In de handleiding wordt gewerkt met het 3-Luik van Tessa Kieboom en Kathleen Venderickx in combinatie met de 7 uitdagingen van Tijl Koenderink.  

De bouwsteen geeft een stappenplan met uitgebreide uitleg om te komen tot de op maat gemaakte handleiding voor een HB-leerling.  

Pakket ScanPlan en Grip:

De leerling is de ontwerper van de handleiding Grip. Met de documenten kan de leerling zichzelf scannen, weergeven in een plan wat hij zijn sterke en zwakke eigenschappen vindt om vervolgens een document te schrijven waardoor hij Grip krijgt op zijn eigen ik en zijn begeleiders begrijpen welke handvatten hij nodig heeft. In de handleiding wordt gewerkt met het 3-Luik van Tessa Kieboom en Kathleen Venderickx in combinatie met de 7 uitdagingen van Tijl Koenderink.  

De bouwsteen geeft uitleg en informatie zodat je als begeleider de leerling kunt ondersteunen bij het invullen van ScanPlan en het ontwerpen van Grip.   

N.B. De pakketten zijn een coproductie van de 2 projectgroepen.

Wij gunnen alle kinderen/ jongeren een passend onderwijsaanbod en hopen dat zij hun talenten kunnen laten floreren en dat zij gelukkig in het leven kunnen staan. Wij hopen dat onze documenten hieraan kunnen bijdragen. De documenten van de pakketten zijn vrij te downloaden.

Wij willen onze directeuren en besturen bedanken voor het in ons gestelde vertrouwen en de ruimte die wij krijgen om nieuwe dingen te ontwikkelen.

 

 

Huub Beckers

Kim Boels
Paola Eijkenboom
Ingrid Ottenheijm

Anique Schoonbrood

Download

Via de links kunt u de verschillende onderdelen downloaden. Om een pdf-bestand te kunnen openen heeft u Acrobat Reader nodig, klik hier om deze te installeren op uw computer. Docx-bestanden kunt u openen in uw Office-pakket. Downloadt u het hele pakket, dan heeft u een toepassing nodig om dit zip-bestand uit te pakken. Klik hier voor een korte uitleg. Veel succes met uw materialen!

Partners

Contact