Selecteer een pagina
Slide 1
Image is not available
Image is not available
Image is not available

Welkom op de pagina van SpringWIJzer

Zat er maar een handleiding bij……..

Hoe vaak hoor je ouders, leerkrachten en docenten van de hoogbegaafde leerling verzuchten: “Wat moet ik doen om deze leerling “aan” te krijgen? Waarom laat hij niet zien wat hij kan? “Waarom blijft hij verdiepend werk uitstellen? Zat er maar een handleiding bij……”   

Wij, vijf gepassioneerde HB-specialisten, uit het primair en voortgezet onderwijs, geloven in de kracht van samenwerken om zo het onderwijs aan hoogbegaafde leerlingen meer passend te maken. 

Onze missie

De hoogbegaafde kinderen en jongeren die wij tegenkomen profiteren nog niet allemaal optimaal van ons huidige onderwijs.  We merken in het werkveld dat er behoefte is bij leerkrachten en docenten om een houvast te vinden bij het begeleiden van hoogbegaafde kinderen.

Vanuit onze missie om “onderwijs passender te maken voor een hoogbegaafde leerling” zochten wij naar een manier om anderen inzicht te geven in de hoogbegaafde leerling en om de leerling meer inzicht te geven in zichzelf én om leerling en begeleider(s)* handvatten te geven. Om beter te begrijpen hoe een hoogbegaafde leerling denkt, voelt en ervaart, is ook kennis over hoogbegaafdheid nodig bij leerling en begeleiders.  

Wij vinden het belangrijk dat de informatie en kennis die een leerling en zijn begeleiders al hebben, niet verloren gaan. 

Hoe kunnen we de onderwijsbehoeftes en de handvatten waarborgen als het kind de overstap maakt naar een andere groep, of zelfs de overstap maakt van de basisschool naar het voortgezet onderwijs? We willen kinderen/ jongeren en hun begeleiders WIJzer laten Springen naar een volgende groep of zelfs naar een volgende school.

Wij hebben om WIJzer te springen twee pakketten ontwikkeld. Het doel van de pakketten is het schrijven van een handleiding voor en door de leerling. Door het schrijven van de handleiding krijgt de leerling inzicht in zichzelf en wordt uitgelegd wie de leerling is en wat hij of zij nodig heeft op school. De informatie in de handleiding zorgt door het gebruik van dezelfde termen voor een eenduidige communicatie en een gemeenschappelijke taal.  Door de handleiding regelmatig te updaten en door deze te bespreken met de volgende leerkracht of docent zorg je er ook voor dat het een levendig document wordt en borg je de zaken die de leerling nodig heeft. Je hoeft het wiel niet elk jaar of op elke school opnieuw uit te vinden.

Voor groep 1 tot en met 6 van het primair onderwijs is het pakket Handleiding voor de HB-leerlingontwikkeld. Bij deze handleiding helpt de begeleider de leerling met het schrijven van zijn eigen handleiding

Voor leerlingen in de bovenbouw van het primair onderwijs en voor leerlingen op het voortgezet onderwijs is het pakket “ScanPlan en Grip” ontwikkeld. Bij dit pakket heeft de leerling de leiding bij het schrijven van zijn eigen handleiding (Gripdocument).

Elk pakket heeft een bouwsteen met informatie over hoogbegaafdheid en uitleg over hoe de handleiding geschreven kan worden.

Pakketten

Pakket Handleiding voor HB-leerling:

Deze handleiding wordt geschreven door de leerkracht/specialist, de ouders en de HB-leerling. Samen breng je in kaart wat deze leerling nodig heeft, zowel op pedagogisch als op didactisch gebied. In de handleiding wordt gewerkt met het 3-Luik van Tessa Kieboom en Kathleen Venderickx in combinatie met de 7 uitdagingen van Tijl Koenderink.  

De bouwsteen geeft een stappenplan met uitgebreide uitleg om te komen tot de op maat gemaakte handleiding voor een HB-leerling.  

Pakket ScanPlan en Grip:

De leerling is de ontwerper van de handleiding Grip. Met de documenten kan de leerling zichzelf scannen, weergeven in een plan wat hij zijn sterke en zwakke eigenschappen vindt om vervolgens een document te schrijven waardoor hij Grip krijgt op zijn eigen ik en zijn begeleiders begrijpen welke handvatten hij nodig heeft. In de handleiding wordt gewerkt met het 3-Luik van Tessa Kieboom en Kathleen Venderickx in combinatie met de 7 uitdagingen van Tijl Koenderink.  

De bouwsteen geeft uitleg en informatie zodat je als begeleider de leerling kunt ondersteunen bij het invullen van ScanPlan en het ontwerpen van Grip.   

N.B. De pakketten zijn een coproductie van de 2 projectgroepen.

Wij gunnen alle kinderen/ jongeren een passend onderwijsaanbod en hopen dat zij hun talenten kunnen laten floreren en dat zij gelukkig in het leven kunnen staan. Wij hopen dat onze documenten hieraan kunnen bijdragen. De documenten van de pakketten zijn vrij te downloaden.

Wij willen onze directeuren en besturen bedanken voor het in ons gestelde vertrouwen en de ruimte die wij krijgen om nieuwe dingen te ontwikkelen.

 

 

Huub Beckers

Kim Boels
Paola Eijkenboom
Ingrid Ottenheijm

Anique Schoonbrood

Download

Via de links kunt u de verschillende onderdelen downloaden. Om een pdf-bestand te kunnen openen heeft u Acrobat Reader nodig, klik hier om deze te installeren op uw computer. Docx-bestanden kunt u openen in uw Office-pakket. Downloadt u het hele pakket, dan heeft u een toepassing nodig om dit zip-bestand uit te pakken. Klik hier voor een korte uitleg. Veel succes met uw materialen!

Partners

Met ondersteuning van de provincie Limburg en de schoolbesturen SVOPL en INNOVO is het SpringWijs onderwijsproject ontstaan. Dit is al vier jaar een sterk partnerschap tussen twee scholen in VO en PO: Bernardinuscollege en basisschool Windekind in Heerlen. Binnen dit onderwijsproject zijn al diverse succesvolle interventies ontwikkeld en geïmplementeerd met als doel de kloof tussen PO en VO voor onze HB-leerlingen te dichten.

De projectgroep hoogbegaafdheid van INNOVO heeft tot doel om de begeleiding van hoogbegaafde leerlingen binnen de scholen van INNOVO in Heerlen op basisniveau te krijgen.

De HB-specialisten die betrokken zijn bij deze projecten hebben samen de pakketten “Handleiding voor de HB-leerling” en “ScanPlan en Grip” ontwikkeld.

Contact